Koululaisen näöntutkimus

Koululaisen näkö on hyvä tarkastuttaa kouluvuoden alussa etenkin ensimmäiselle luokalle mentäessä.

Yleensä koululaiset tulevat meille kouluterveydenhoitajan lähettämänä mutta vanhemmat saattavat itse huomata lapsen näön huonontuneen jo ennen seuraava terveystarkastusta.

Tällöin on hyvä kääntyä optikon puoleen, jolloin tutkimme, onko lapsen näkö todella huonontunut koulutyötä haittaavasti.