Piilolasisovitukset

Piilolasien ensisovitus koostuu kahdesta käyntikerrasta.

Ensimmäisellä kerralla tehdään keratometrimittaukset, mikroskopointi, valitaan sopiva linssivaihtoehto, sovitetaan piilolinssit silmään ja harjoitellaan linssin silmään laittoa ja poisottoa.

Toisella kontrollikerralla tutkitaan linssien sopivuus ja silmän kunto kahden viikon käytön jälkeen, vaihdetaan tarvittaessa linssityyppiä ja keskustellaan mieleen tulleista kysymyksistä.