Silmänpainemittaukset

Silmänpainetta voidaan seurata silmälääkärin pyynnöstä myös tutkimuskäyntien välissä.

Silmänpainetta on tärkeä seurata muun muassa glaukooma epäilyissä ja glaukoomalääkityksen vaihtuessa tai annostuksen muuttuessa.

Silmänpainemittaus